Potki zaporowe s niezbdne przy organizacji imprez masowych.

S istotnym elementem zapewniajcym bezpieczestwo uczestnikom spotka i koncertw.

Posiadamy :
  • 300 mb potkw lekkich
  • 100 mb potw cikich
  • 1500 mb potw wysokich