Sceny zadaszone

Sceny zadaszone stanowi centralny punkt kadej uroczystoci.

Do Pastwa dyspozycji oddajemy atestowane zadaszenia sceniczne o wymiarach :

  • 14,0 m x 12,0 m ? z dachem ukowym, w kolorze czarnym
  • 12,5 m x 10,5 m ? z dachem dwuspadowym, w kolorze niebieskim
  • 10,5 m x 10,5 m ? z dachem pkolistym, przezroczystym
  • 10,5 m x 8,5 m ? z dachem dwuspadowym, w kolorze niebieskim

Do kadego z zadasze posiadamy atestowan, antypolizgow podog sceniczn, wraz ze schodami.